ES Projektai

 

 

UAB „CENTRUM“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“

Siekiant atsigauti po 2020-2021 metais  COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių, kurie buvo itin neigiami viešbučiams, turizmo bei maitinimo įstaigoms, ir padidinti įmonės apyvartos apimtis bei konkurencingumą UAB „Centrum“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti originalų paslaugos  dizainą: maitinimo ir papildomų paslaugų viešbučiuose inovatyvų dizainą, siekdama šias paslaugas teikti efektyviau ir sparčiau. Be to, sukurtam inovatyviam dizainui įmonė planuoja e-rinkodaros kampaniją. Sėkmingai įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių  dizainų sprendimų sukūrimą bei rinkodaros inovacijų diegimą, UAB „Centrum“ padidins savo paslaugų efektyvumą ir patrauklumą vartotojams bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės pardavimus ir pagerins finansinius rodiklius bei padės atsigauti po pandemijos patirtų finansinių sunkumų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – UAB „CENTRUM“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“

Projekto tikslas – padidinti įmonės teikiamų paslaugų patrauklumą klientams ir jų paklausą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 90 000 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 67 500 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-12-31 – 2022-12-31